Sáng ngày 21/7/2018, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã tổ chức Hội nghị sơ kết xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tổng kết rút kinh nghiệm giai đoạn 2011 - 2018, tháng cao điểm xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu năm 2018
24/07/2018 03:16
   
Sáng ngày 21/7/2018, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã tổ chức Hội nghị sơ kết xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tổng kết rút kinh nghiệm giai đoạn 2011 - 2018, tháng cao điểm xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu năm 2018
Sáng ngày 21/7/2018, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã tổ chức Hội nghị sơ kết xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tổng kết rút kinh nghiệm giai đoạn 2011 - 2018, tháng cao điểm xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu năm 2018

Tham gia Hội nghị có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã, các đồng chí trong Ban phát triển các thôn, tổ trưởng các tổ tự quản trong toàn xã,

Đ/c Phạm Thị Hòa thông qua báo cáo sơ kết 6 tháng trước hội nghị

Báo cáo đã nêu bật được những kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2018: Xã kỳ Châu đã trở thành xã nông thôn mới, có 02 khu dân cư kiểu mẫu; đang trên đà cũng cố các tiêu chí một cách bền vững và xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu về đích năm 2020. Đời sống nhân dân được cải thiện, nhiều mô hình kinh tế phát triển có hiệu quả; thu nhập bình quân đầu người đạt 33 triệu đồng/người/năm..

Hội nghị đã thảo luận rút ra nguyên nhân thành công, hạn chế, bài học kinh nghiệm để tiếp tục xây dựng xã kiểu mẫu, xây dựng xã Kỳ Châu trở thành điểm đến tham quan của nhiều nơi.

Các đại biểu về tham dự Hội nghị sơ kết xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm,

Tiếp thu nghiêm túc những ý kiến phát biểu của các đại biểu về tham gia hội nghị, đồng chí Trần Xuân Việt - Trưởng ban xây dwungj nông thôn mới xã đã kết luận một số nhiệm vụ trong thời gian tới: Tiếp tục xây dựng các tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu về đích năm 2018. Nâng cấp khu dân cư kiễu mẫu thôn Bắc Châu. Các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền cho bà con nhân dân ý thức cao trong xây dựng nông thôn mới đặc biệt là vệ sinh môi trường, mô hình vườn mẫu...

Nguồn tin: BBT

 Người đang truy cập: 7
 Tổng số truy cập: 2369746