Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Số kí hiệu 1852/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/09/2022 Ngày hiệu lực 08/09/2022
Lĩnh vực Quản lý đất đai - Tài nguyên môi trường Loại văn bản Quyết định
Cấp ban hành UBND Tỉnh Cơ quan ban hành UBND xã Kỳ Châu
Nội dung Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện
Kỳ Anh (Kèm bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2020 và bản đồ Quy hoạch sử
dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 tỉ lệ 1/25.000)
Đính kèm: Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

 Người đang truy cập: 19
 Tổng số truy cập: 2367582