Công văn v/v đăng ký sử dụng Hệ thống thư điện tử tỉnh Hà Tĩnh (mail Hà Tĩnh)
Số kí hiệu 205/UBND-VHTT
Ngày ban hành 16/03/2017 Ngày hiệu lực 16/03/2017
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Công văn
Cấp ban hành UBND huyện Kỳ Anh Cơ quan ban hành
Nội dung
Đính kèm: Công văn v/v đăng ký sử dụng Hệ thống thư điện tử tỉnh Hà Tĩnh (mail Hà Tĩnh)

 Người đang truy cập: 14
 Tổng số truy cập: 2367564