Chiều ngày 9/10/2019, Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã Kỳ Châu tổ chức Hội nghị triển khai cuộc thi " khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu xã Kỳ Châu lần thứ 3 năm 2019
10/10/2019 04:31
   
Chiều ngày 9/10/2019, Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã Kỳ Châu tổ chức Hội nghị triển khai cuộc thi " khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu xã Kỳ Châu lần thứ 3 năm 2019
Chiều ngày 9/10/2019, Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã Kỳ Châu tổ chức Hội nghị triển khai cuộc thi " khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu xã Kỳ Châu lần thứ 3 năm 2019

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Cao Cường - Huyện ủy viên, thành viên đoàn công tác theo quyết định 979 của Huyện ủy Kỳ Anh. Thành phần ở xã có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ xã, trưởng phó các Ban, ngành cấp xã; ở thôn có các đồng chí trong Ban phát triển xây dựng nông thôn mới 4 thôn.

Đồng chí Trần Xuân Việt - Bí thư Đảng ủy xã, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã thông qua kế hoạch tổ chức cuộc thi " Khu dân cư kiểu mẫu,vườn mẫu lần thứ III năm 2019". Thời gian tổ chức cuộc thi bắt đầu từ ngày 10/9/2019 - 30/10/2019, cuộc thi cấp cụm kết thức vào ngày 30/11/2019. Đối tượng tham gia cuộc thi là tất cả 4 thôn trong toàn xã và các vườn hộ có diện tích từ 500 m2 trở lên.

Thành phần tham gia Hội nghị triển khai cuộc thi khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu lần 3 năm 2019

Đây là cuộc thi nhằm khích lệ, động viên phong trào xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, toàn dân đoàn kết chung tay xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao. Tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư.

BT: Nguyễn Lam

 Người đang truy cập: 19
 Tổng số truy cập: 2367519