BAN LÃNH ĐẠO UBND XÃ KỲ CHÂU GỒM CÁC ĐỒNG CHÍ:

1. Đ/c TRẦN CÔNG AN - UVBTV - Chủ tịch UBND xã

2. Đ/c NGUYỄN ĐÌNH SƠN - UVBCH - PCT UBND xã

 Người đang truy cập: 18
 Tổng số truy cập: 2367515