Sáng ngày 14/3/2019 đoàn công tác của ban tổ chức cuộc thi khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu huyện Kỳ anh về đánh giá chấm điểm khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu tại hai thôn Thuận Châu và Hiệu Châu
16/03/2019 03:09
   
Sáng ngày 14/3/2019 đoàn công tác của ban tổ chức cuộc thi khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu huyện Kỳ anh về đánh giá chấm điểm khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu tại hai thôn Thuận Châu và Hiệu Châu
Sáng ngày 14/3/2019 đoàn công tác của ban tổ chức cuộc thi khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu huyện Kỳ Anh về đánh giá chấm điểm khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu tại hai thôn Thuận Châu và Hiệu Châu.

Đoàn công tác của ban tổ chức cuộc thi khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu toàn huyện do đồng chí Phan Công Toàn Giám đốc trung tâm ứng dụng KHKT&BVCTVN huyện dẫn đầu cùng các đồng chí trong đoàn về kiểm tra, đánh giá và chấm điểm khu dân cư kiểu mẫu và 6 vườn mẫu tại hai thôn Thuận Châu Và Hiệu Châu.
Kỳ Châu là xã về đích nông thôn mới năm 2016, đến nay toàn xã có 19 vườn mẫu, trong đó có 18 vườn đạt chuẩn, dự kiến sẽ tiếp tục xây mới thêm 8 vườn mẫu và phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019.

Thành quả trong xây dựng nông thôn mới đến từ những khu dân cư kiểu mẫu vườn mẫu, đặc biệt là các vườn mẫu là điểm nhấn sáng cho cả khu dân cư, làm thay đổi bộ mặt, đồi sống, tinh thần và cả nhận thức của nhân dân.

Sự đồng thuận của nhân dân trong xây dựng tiêu chí số “20” xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu là rất đáng tự hào, đã biến những vườn tạp, vườn hoang trở thành điểm sáng cho khu dân cư, sự nổ lực đáng trân trọng.  Trong quá trình tổ chức thực hiện đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm, mô hình tốt, cách làm hay trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Qua quá trình liên tục, kiên trì, bền bỉ, sáng tạo. Đặc biệt, Kỳ Châu đã động viên khích lệ bằng chính sách đó là hỗ trợ xây dựng mỗi vườn mẫu 10 triệu đồng/hộ. Cử cán bộ đoàn thể phụ trách tư vấn, định hướng, động viên, kịp thời và thường xuyên, thực sự tạo ra được những miền quê trù phú – thanh bình, thực sự đáng sống, tạo sự hài lòng cao trong mỗi người dân.

Sau khi đi thực tế Đoàn kiểm tra đánh giá một số nội dung

Xây dựng KDC nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu ở Kỳ Châu đã trở thành phong trào, lan tỏa rộng khắp, đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả cao hơn, hài hòa hơn về kinh tế - xã hội - môi trường, góp phần đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng nông thôn mới bền vững. Xây dựng mỗi khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thự sự là một miền quê đáng sống.
Dù chưa có kết quả cuối cùng, nhưng những đánh giá của đoàn công tác cũng đã đem đến niềm tin tưởng sâu sắc, lạc quan, đầy trách nhiệm là bước tạo đà thắng lợi sớm xây dựng Kỳ Châu trở thành xã nông thôn mới kiểu vào năm 2020.

Nguyễn Ngọc Nhật

 Người đang truy cập: 8
 Tổng số truy cập: 2369741