TT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH SỐ ĐIỆN THOẠI
1 Trần Công An Chủ tịch UBND xã 0978728898
2 Phạm Lương Thịnh Phó Chủ tịch HDND 01634048998
3 Nguyễn Đình Sơn Phó Chủ tịch UBND 01689198343

 Người đang truy cập: 18
 Tổng số truy cập: 2367572