Chiều ngày 18/6/2020, Ban chấp hành Đảng bộ xã Kỳ Châu long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ công an xã.
19/06/2020 12:08
   
Chiều ngày 18/6/2020, Ban chấp hành Đảng bộ xã Kỳ Châu long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ công an xã.
Về dự và chỉ đạo buổi lễ có đồng chí Phạm Văn Hùng – Phó bí thư Đảng ủy công an - Phó trưởng công an huyện Kỳ Anh; các đồng chí Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND, các đồng chí Ban chấp hành Đảng bộ xã và 03 đồng chí Đảng viên là công an chính quy của xã.

Căn cứ điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam và các văn bản hướng dẫn của cấp trên, Ban chấp hành Đảng bộ xã Kỳ Châu đã ra quyết định thành lập Chi bộ công an xã. Theo đó, chi bộ công an xã có 3 đảng viên, đồng chí Trưởng công an xã được chỉ định làm Bí thư chi bộ lâm thời. Trên cơ sở nhiệm vụ chính trị của địa phương và tình hình thực tiễn công tác đảm bảo ANTT, chi bộ sẽ xây dựng Nghị quyết, chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện, tham mưu cho Đảng ủy xã về công tác đảm bảo ANTT, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Các đại biểu về tham dự Lễ công bố quyết địnht hành lập Chi bộ Công an xã

Phát biểu tại buổi Lễ đồng chí Phạm Văn Hùng – Phó bí thư Đảng ủy công an huyện – Phó trưởng công an huyện Kỳ Anh giao nhiệm vụ cho các đồng chí Công an trong chi bộ đặc biệt là đồng chí Bí thư Chi bộ phải nêu cao tinh thần chiến đấu của một đảng viên công an nhân dân đảm bảo ANTT trên địa bàn Kỳ Châu; không ngừng học tập, nghiên cứu chuyên môn nghiệp vụ và các nguyên tắc của Đảng để điều hành chi bộ . Đồng chí cũng  mong muốn Đảng ủy và Chính quyền Kỳ Châu tạo điều kiện tốt nhất để các đồng chí Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ tránh tình trạng chồng chéo giữa ngành chuyên môn cấp trên với nhiệm vụ ở địa phương.

Đ/c Phạm Văn Hủng  - PBT Đảng ủy - Phó trưởng công an huyện Kỳ Anh phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng Nguyễn Văn Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đề nghị chi bộ công an xã thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Đ/c Nguyễn  Văn Dũng - BT Đảng ủy xã Kỳ Châu phát biểu giao nhiệm vụ

Một là : Từng đồng chí đảng viên phải thực sự gương mẫu, nói đi đôi với làm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong công việc; có ý thức trách nhiệm cao đóng góp vào các quyết định chung của chi bộ. Phát huy hơn nữa năng lực, trí tuệ chuyên môn nghiệp vụ để xây dựng lực lượng Công an xã, chính quy, trong sạch, vững mạnh, góp phần bảo vệ và giữ vững tình hình an ninh chính tri và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Xứng đáng với sự tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân.

Hai là: Thực hiện có nền nếp, phong cách, lề lối làm việc, lễ tiết tác phong của người chiến sỹ công an nhân dân, phát huy trách nhiệm cá nhân; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; nâng cao chất lượng trong sinh hoạt chi bộ bảo đảm theo đúng quy chế, dân chủ, phát huy tính sáng tạo cá nhân; tôn trọng và phát huy trí tuệ tập thể; khi đã thống nhất thì ra nghị quyết để tổ chức thực hiện.

Ba là: Chi bộ công an xã thực hiện đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh công tác của cấp trên. Xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, sách nhiễu nhân dân trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ công an xã.

Bốn là : Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phải nêu cao tính gương mẫu, giữ đúng lễ tiết tác phong trong thực thi nhiệm vụ, không ngừng rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, nghiệp vụ chuyên môn. Ngoài thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự phải đồng hành cùng nhân dân và chính quyền cơ sở trong việ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội.

Năm là: Phải đặc biệt coi trọng và tập trung xây dựng chi bộ công an xã thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đủ sức hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống, xây dựng quy chế hoạt động. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đề cao trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, xây dựng lực lượng Công an xã, chính quy, tinh nhuệ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Các Đ/c lãnh đạo CA huyện và Đảng ủy xã trao quyết định thành lập Chi bộ cho các Đ/c CA xã

Đồng chí Phạm Hồng Thái - Trưởng Công an Xã - Bí thư chi bộ Công an xã phát biểu nhận nhiệm vụ với cương vị là người đứng đầu, đống chí có nhiều quyết tâm cao nhằm điều hành chi bộ hoạt động đúng Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, giữ vững tinh thần chiến đấu nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn cùng với chính quyền địa phương xây thực hiện Nghị quyết Đại hội  Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Phạm Hồng thái - Trưởng CA xã - Bí thư chi bộ lâm thời Chi bộ CA xã phát biểu nhận nhiệm vụ

Việc thành lập chi bộ công an xã góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn

Như vậy tính đến ngày 18/6/2020, Đảng bộ xã Kỳ Châu có tổng số 7 chi bộ,  trong đó có 4 chi bộ nông thôn, 03 chi bộ cơ quan ( Y yế và trường học, công an xã).

Nguyễn Lam

 Người đang truy cập: 12
 Tổng số truy cập: 2369761