Thông báo về việc phân công cán bộ công chức tiếp nhận và xử lý hồ sơ Một cửa, một cửa điện tử liên thông và dịch vụ công trực tuyến cấp xã
25/07/2022 11:37
   
Thông báo về việc phân công cán bộ công chức tiếp nhận và xử lý hồ sơ Một cửa, một cửa điện tử liên thông và dịch vụ công trực tuyến cấp xã
 Tải file đính kèm            

 Người đang truy cập: 13
 Tổng số truy cập: 2367563