Tuổi trẻ Kỳ Châu tích tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về hôn nhân gia đình và chính sách DS - KHHGĐ”
15/04/2024 05:07
   
Tuổi trẻ Kỳ Châu tích tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về hôn nhân gia đình và chính sách DS - KHHGĐ”
Tối ngày 14/4/2024 Đoàn xã Kỳ Châu tổ chức sinh hoạt toàn Đoàn triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về hôn nhân gia đình và chính sách DS - KHHGĐ”.

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trực tuyến tại địa chỉ cuocthi.kyanh.hatinh.gov.vn, người tham gia thi sẽ trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy tính, hoặc các thiết bị di động có kết nối internet, thời gian thi tối đa 20 phút/lần thi, gồm 14 câu trắc nghiệm và 1 câu dự đoán số lượng lượt thi. Ngay tại buổi triển khai đã thu hút hơn 160 ĐVTN tham gia, với gần 500 lượt thi.


Đây là cuộc thi nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao sự hiểu biết sâu rộng về Pháp luật hôn nhân và gia đình; pháp luật về phòng chống bạo lực trong gia đình cho các bạn Đoàn viên, thanh niên. Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về hôn nhân gia đình và chính sách DS - KHHGĐ” là hình thức phổ biến pháp luật mang tính đổi mới, sáng tạo, phù hợp với nhiều đối tượng và sự phát triển của khoa học công nghệ. Qua đó, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, chính sách của Đảng về công tác dân số trong các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện Kỳ Anh. Đây cũng là một trong những giải pháp để địa phương nói chung và lực lượng ĐVTN nói riêng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Nhự Thị Hoài - Nguồn: Đoàn Thanh Niên

 Người đang truy cập: 15
 Tổng số truy cập: 2366951