CĐCS Xã Kỳ Châu, tổ chức lễ kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2023); tặng quà cho đoàn viên ốm đau có hoàn cảnh khó khăn.
29/07/2023 10:01
   
CĐCS Xã Kỳ Châu, tổ chức lễ kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2023); tặng quà cho đoàn viên ốm đau có hoàn cảnh khó khăn.
Chiều 28/7, CĐCS xã Kỳ Châu tổ chức Lễ kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2023) và tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, trong không khí phấn khởi của các cán bộ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).

Trong không khí trang nghiêm của Lễ kỷ niệm cán bộ, đoàn viên công đoàn đã đã ôn lại chặng đường 94 năm lịch sử vẻ vang của Công đoàn Việt Nam. Từ khi ra đời đến nay, Công đoàn Việt Nam tuyệt đối trung thành với Đảng, với mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội; đại diện bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân, phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường; tổ chức, vận động đoàn viên, người lao động (NLĐ) đi đầu trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

94 năm qua là chặng đường lịch sử vẻ vang của Công đoàn Việt Nam. Mặc dù, đã qua 7 lần đổi tên để phù hợp với hoàn cảnh của mỗi giai đoạn cách mạng nhưng dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, Công đoàn Việt Nam cũng đã phát huy được vai trò, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần to lớn vào thắng lợi cách mạng Việt Nam.

Bước vào thời kỳ thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động hội nhập quốc tế, Công đoàn Việt Nam đã chú trọng đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ; tham gia quản lý kinh tế, quản lý xã hội; tổ chức các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước,...đã thu hút và tạo động lực mạnh mẽ khơi dậy tiềm năng trí tuệ của đông đảo đoàn viên, NLĐ tham gia. Qua đó đã khẳng định được vai trò tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, góp phần tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng của đất nước.

"Có thể khẳng định trong suốt chiều dài lịch sử, đồng hành với sự phát triển của đất nước, Công đoàn Việt Nam đã chứng tỏ là tổ chức duy nhất, có đủ bản lĩnh và năng lực đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động".

6 tháng đầu năm 2023CĐCS xã Kỳ Châu đã duy trì, tổ chức các hoạt động đem lại hiệu quả thiết thực như  Chương trình “Xuân sum họp - Tết sum vầy”, “Tháng Công nhân”, “ hiệu quả hoạt động CĐCS”, “Phúc lợi đoàn viên”; Phong trào mỗi công đoàn cơ sở một lợi ích đoàn viên, bữa cơm tri ân người lao động, cùng chính quyền xây dựng quan hệ lao động hài hòa, lành mạnh; đối thoại chính sách vì sự phát triển của cơ quan, đơn vị và người lao động; đồng hành vì người lao động có hoàn cảnh khó khăn; vận động đóng góp quỹ “Mái ấm công đoàn”, “quỹ “Vì người nghèo”…Tham gia xây dựng nông thôn mới; tổ chức thăm khám sức khỏe định kỳ cho đoàn viên…Nhân dịp này CĐCS xã Kỳ Châu đã trao tặng 8 suất quà cho đoàn viên, thân nhân đoàn viên ốm đau, bệnh tật. Trong đó trao 03 suất của LĐLĐ Huyện trao tặng.

Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam là dịp để cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ cùng nhân dân cả nước ôn lại, phát huy truyền thống vẻ vang của GCCN và tổ chức Công đoàn Việt Nam; ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tin bài: Nguyễn Ngọc Nhật

 Người đang truy cập: 7
 Tổng số truy cập: 2369747