Các Ban ngành đoàn thể xã Kỳ Châu tích cực vào cuộc tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân phân loại rác thải tại hộ gia đình và ứng dụng men vi sinh xử lý rác sau khi phân loại để làm phân bón cho cây trồng
13/06/2019 06:47
   
Các Ban ngành đoàn thể xã Kỳ Châu tích cực vào cuộc tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân phân loại rác thải tại hộ gia đình và ứng dụng men vi sinh xử lý rác sau khi phân loại để làm phân bón cho cây trồng
Thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng ủy xã Kỳ Châu về việc tuyên truyền, hướng dẫn bà con nhân dân phân loại rác thải tại hộ gia đình, Hội LHPN, Hội Nông dân xã Kỳ Châu đã phối hợp với Trung tâm ứng dụng vật nuôi cây trồng huyện Kỳ anh đã tổ chức tập huấn cho bà con nhân 4 thôn trong toàn xã về cách phân loại rác tại hộ gia đình và hướng dẫn cách ủ rác bằng men vi sinh để làm phân bón hữu cơ cho cây trồng, xử lý môi trường, mùi hôi từ chuồng trại chăn nuôi.

Xác định vai trò và tầm quan trọng của việc phân loại rác thải tại nguồn, Ban chấp hành Hội phụ nữ xã Kỳ Châu đã xây dựng kế hoạch phối hợp với các ban ngành liên quan để tổ chức tập huấn cho bà con nhân dân trong toàn xã. Để có sự lan tỏa mạnh mẽ, đầu tiên Hội Nông dân, Hội phụ nữ xã đã phối hợp với Trung tâm ứng dụng cây trồng và  vật nuôi huyện Kỳ Anh tập huấn cho đội  ngũ cán bộ cốt cán trong xã , thành phần là từ tổ trưởng tổ tự quản đến trưởng phó các ban ngành cấp xã, đã thu hút 88 người tham gia. Sau đó tập trung về các thôn để tuyên truyền  một cách sâu rộng và hiệu quả hơn. Trong 2 tuần từ ngày 2/6/2019 – 09/6/2019, đã tổ chức 2 buổi tuyên truyền tại 2 thôn Bắc Châu và Hiệu Châu thu hút hơn 709 lượt người tham gia.

Bà con nhân dân thôn Hiệu Châu tham gia tập huấn phân loại rác thải tại hộ gia đình

Trong thời gian tới Hội Nông dân và Hội phụ nữ sẽ tiếp tục tuyên truyền tại 2 thôn Thuận Châu và Hiệu Châu. Ban chấp hành Hội sẽ phân công thành viên kiểm tra, động viên bà con nhân dân thực hiện tại từng tổ tự quản. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm góp phần giảm chi phí xử lý rác của xã Kỳ Châu hiện nay đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường sống của người dân.

Bà con nông dân thôn Bắc Châu tham gia lớp tập huấn phân loại rác thải tại hộ gia đình

Bên cạnh tuyên truyền, hướng dẫn cho bà con nhân dân phân loại rác, cán bộ Hội còn hướng dẫn cho bà con cách xây hố ủ rác tạo thành phân hữu cơ để bón cho cây trồng. Để khuyến khích bà con nhân dân tích cực phân loại rác  và xây dựng hố rác, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã trích nguồn ngân sách xã hỗ trợ người dân số tiền  200.000 đồng/hố và hỗ trợ 100% chế phẩm sinh học. Đồng thời tích cực tham mưu với cấp ủy chỉ đạo các ban ngành cùng phối hợp tuyên truyền để có tính lan tỏa sâu rộng. Thường trực Hội đã trực tiếp hướng dẫn cách ủ rác cho bà con nhân tại từng hộ gia đình đồng thời tùy thuộc vào địa hình và diện tích đất của mỗi gia đình để sử dụng hố ủ rác cho phù hợp.

Người dân xây hố xử rác tại hộ gia đình

Mục tiêu mà các ban ngành hướng tới là 100% người dân phân loại rác tại hộ gia đình. Đây là nhiệm vụ khó khăn những rất ý nghĩa nhằm tuyên truyền cho bà con nhân dân trong toàn xã nâng cao ý thức bảo vệ môi trường tại khu dân cư và hướng đến cho người dân sản xuất, trồng trọt an toàn, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng

Nguồn tin: Nguyễn Thị Lam – Chủ tịch Hội LHPN xã Kỳ Châu

 Người đang truy cập: 18
 Tổng số truy cập: 2367546