THÔNG BÁO Về việc mất GCN QSD đất
02/01/2024 08:18
   
THÔNG BÁO  Về việc mất GCN QSD đất
THÔNG BÁO Về việc mất GCN QSD đất của hộ Trần Phúc Bằng, địa chỉ thửa đất thôn Bắc Châu, xã Kỳ Châu
 Tải file đính kèm            
Cao Bùi Thùy Trinh - Nguồn: UBND xã Kỳ Châu

 Người đang truy cập: 19
 Tổng số truy cập: 2366997