Về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (Sửa đổi)
16/02/2023 02:02
   
Về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (Sửa đổi)
Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 04/02/2023 của UBND tỉnh về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ủy ban nhân dân xã Kỳ Châu niêm yết bản dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 04/02/2023 của UBND tỉnh  Hà Tĩnh nhằm tuyên truyền nội dung lấy ý kiến Nhân dân theo các nội dung tại Kế hoạch này.

(Kèm theo bản dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Kế hoạch số 24/KH-UBND )

 Tải file đính kèm            

 Người đang truy cập: 11
 Tổng số truy cập: 2367534