Chi bộ Trường Tiểu học Kỳ Châu, đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025.
31/08/2022 04:52
   
Chi bộ Trường Tiểu học Kỳ Châu, đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025.
Chiều ngày 29/8/2022 chi bộ Trường Tiểu học Kỳ Châu, tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025, đây là đơn vị sau cùng tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 ở Kỳ Châu. Tới dự có các đồng chí trong thường vụ Đảng ủy, các đồng chí phụ trách chỉ đạo theo quyết định 03 của BTV Đảng ủy, đại diện các đơn vị bạn và toàn bộ đảng viên trong chi bộ.
Văn nghệ chào mừng đại hội của liên đội trường tiểu học Kỳ Châu

Thay mặt cho Chi ủy Chi bộ, đồng chí Dương Đức Nguyên - Phó bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường báo cáo tình hình đảng viên tham dự Đại hội. Tổng số đảng viên được triệu tập là 17 đảng viên, trong đó có 14 đảng viên chính thức, 3 đảng viên dự bị. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025, qua kiểm tra, xác minh của Chi bộ, tất cả 14 đảng viên tham dự Đại hội đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ gìn phẩm chất đạo đức, không có đảng viên vi phạm; không có đơn thư khiếu nại, tố cáo về tư cách đảng viên tham dự Đại hội. 100% đảng viên đều đủ tư cách tham dự Đại hội chi bộ trường Tiểu học Kỳ Châu nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đại diện các đơn vị bạn tặng hoa chúc mừng đại hội

Xác định rõ đây là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2019 - 2022, kiểm điểm công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của chi uỷ, rút ra những mặt đạt được, những hạn chế và những bài học kinh nghiệm để tiếp tục phát huy. Trên cơ sở đó, đề ra những chỉ tiêu, mục tiêu, giải pháp cụ thể để lãnh chỉ đạo công tác tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và công tác giáo dục của Nhà trường trong nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Thầy giáo Đào Quốc Lữ - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc đại hội

Trong nhiệm kì 2019 - 2022, Chi bộ đã tập trung lãnh chỉ đạo chương trình giáo dục, kế hoạch chuyên muôn nâng cao kết quả thực hiện nhiệm vụ. Đại hội đã đi sâu kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ qua, rút ra bài học kinh nghiệm làm cơ sở để đề ra phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp phù hợp với thực tiễn, đảm bảo tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết nhiệm kỳ 2022 -2025.

Đảng viên chi bộ chụp ảnh lưu niệm tại đại hội

Đến nay, chi bộ trường Tiểu học Kỳ Châu có 17 đồng chí đảng viên, trong đó chính thức 14, Đảng viên dự bị 3 đồng chí. 94% đảng viên có trình độ đại học, cao đẳng. Chi ủy bám sát Quy định 1193-QĐ/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy, Công văn số 09-CV/HU ngày 25/9/2020 của Ban Thường vụ huyện ủy, Hướng dẫn số 01-HD/BTCHU ngày 28/9/2020 của Ban Tổ chức Huyện ủy Kỳ Anh về “nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ” tổ chức sinh hoạt đạt hiệu quả cao. Nhiệm kỳ 2019- 2022 công đoàn, chi đoàn đã bồi dưỡng 5 đoàn viên ưu tú, giới thiệu cho chi bộ. Chi bộ đã gửi 5 đồng chí đi học lớp Đối tượng Đảng. Đến tháng 6/2022, kết nạp được 5 quần chúng ưu tú vào đảng.

Lưu luyến, chia tay đồng chí Trương Thị Hải Đường, Nguyên bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường chuyển công tác

Từ năm 2019-2022: Chi bộ đều đạt được Đảng ủy xếp loại Hoàn thành Tốt nhiệm vụ trở lên.100% Đảng viên xếp loại Hoàn thành Tốt nhiệm vụ trở lên. Trong đó có 15-20% Đảng viên xếp loại Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ qua, tập thể chi bộ đã đoàn kết thống nhất xây dựng chi bộ vững về chuyên môn, mạnh về chính trị; xây dựng môi trường sư phạm; Nhà trường đã hoàn thành các mục tiêu giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, lãnh đạo nhà trường thực hiện tốt công tác dạy và học.

Lãnh đạo địa phượng tặng hoa chúc mừng ban chi ủy nhiệm kỳ mới

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Bí thư Đảng uỷ đánh giá cao các hoạt động của nhà trường, tập thể chi bộ luôn đoàn kết, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chi bộ luôn bám sát Nghị quyết, Chỉ thị, Hướng dẫn của các cấp cụ thể hoá triển khai đạt kết quả cao. Mỗi cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu, tích cực học tập và làm theo “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị trong nhiệm kỳ đến chi bộ cần tập trung nghiên cứu các văn bản, Nghị quyết mới, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khoá 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ, Nghị quyết Trung ương 4 khoá 13, Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Thường xuyên trao dồi tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống. Giữ vững danh hiệu tập thể xuất sắc. Phát huy vai trò của mỗi cán bộ, đảng viên trong đấu tranh tự phê bình và phê bình …

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chi uỷ mới gồm 3 đồng chí, đồng chí Đào Quốc Lữ - Hiệu trưởng nhà trường được đại hội bầu làm Bí thư chi bộ với số phiếu đạt 100%. Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội Chi bộ Trường tiểu học Kỳ Châu nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, chắc chắn Chi bộ Trường Tiểu học Kỳ Châu sẽ phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, tiếp tục phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đề ra./.

Tin bài: Nguyễn Ngọc Nhật

 Người đang truy cập: 20
 Tổng số truy cập: 2367575