UBMTTQ Xã Kỳ Châu tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
01/03/2023 10:38
   
UBMTTQ Xã Kỳ Châu tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
Chiều ngày 28/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kỳ Châu tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Tham dự có các đồng chí trong BTV Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, trưởng, phó các ban ngành đoàn thể cấp xã, các ông bà ủy viên UBMTTQ xã, đại diện cấp ủy, BCS các thôn, các tổ chức đoàn thể chính trị từ xã đến thôn cùng tham gia hội nghị.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), nhất là những bất cập trong quản lý và sử dụng đất. Nội dung Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cơ bản đã thể chế hóa các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, giải pháp của Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương; điều chỉnh theo hướng khắc phục các tồn tại, hạn chế của Luật Đất đai 2013.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kỳ Châu đã ghi nhận 12 ý kiến tham gia đóng góp cho Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) xoay quanh các vấn đề về giá đất, tranh chấp đất đai, cơ chế thực hiện dự án, đấu thầu, đấu giá, bồi thường tái định cư, phát triển quỹ đất, phân cấp Nhà nước trong thẩm định giá. Đa số ý kiến cho rằng, những điều khoản áp dụng của Luật cần được quy định cụ thể, chi tiết hơn nhằm tạo sự thống nhất trong cách hiểu và áp dụng khi Luật Đất đai (sửa đổi) được ban hành.

Các đại biểu tham gia góp ý dự thảo luật đất đai (Sửa đổi)

Trên cơ sở nghiên cứu kỹ các nội dung của dự thảo, tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí về chủ trương sửa đổi Luật Đất đai (sửa đổi) chủ yếu tập trung về các điều, khoản có liên quan đến trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất; về người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất,…Các ý kiến đều khẳng định Luật Đất đai có tác động và ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đời sống nhân dân cũng như sự ổn định xã hội.

Nhằm kịp thời tổng hợp các ý kiến góp ý của nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kỳ Châu tiếp tục lấy ý kiến theo hình thức trực tuyến thông qua trang mạng xã hội Mặt trận xã Kỳ Châu;

Thông qua hội nghị phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng và tạo sự đồng thuận trong nhân dân về việc hoàn thiện dự thảo luật Đất đai (sửa đổi). Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức trong hệ thống MTTQ và toàn dân đối với việc sửa đổi luật Đất đai và thi hành luật Đất đai./.

Tin bài: Nguyễn Ngọc Nhật

 Người đang truy cập: 9
 Tổng số truy cập: 2369753